กิจกรรม “การแข่งขันแบดมินตัน”

📢🏸 กิจกรรม “การแข่งขันแบดมินตัน” #Ablelink #BOAComs เพื่อสร้างความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ในธุรกิจ🤩🌟 เราได้สร้างคนรู้จักที่เข้มแข็ง กระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในหมู่พนักงาน
🎉 ขอบคุณ ABLE LINK (Thailand) ที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ และต่อไปในอนาคต เราจะบรรลุความยิ่งใหญ่ทั้งในด้านงานและธุรกิจด้วยกัน! 👏✨