งานสัมมนา Safety, Security & Sustainability Solution Day เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

✨ โดยมีวัตถุประสงค์ ✨

1.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่สู่โซลูชั่นระดับสูงในตลาด

2.เพื่อนำเสนอโปรดักส์ใหม่แก่ Dealer และ End-users ในประเทศไทย

3.เพื่อให้ความรู้โปรดักส์และการใช้งานจริงสำหรับโรงงานและโครงการต่างๆ

4.เพื่อขับเคลื่อน Smart manufacturing ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและ Ai

โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก Delta Electronics (ประเทศไทย) คุณ อรทิพย์ อ้อทอง ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

🏙️BOACOMS ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งค่ะ 💕

🎉 รูปภาพบรรยากาศงาน Safety Security & Sustainability Solution Day 🎉