ภาพบรรยากาศ”รดน้ำดำหัวผู้บริหาร”

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยทางบริษัทกรุงเทพ โอเอ คอมส์ และบริษัทในเครือ ได้จัดงานกิจกรรม”รดน้ำดำหัวผู้บริหาร” กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานค่านิยมอันดีงามขององค์กร โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ร่วมแต่งกายชุดเสื้อลายดอก และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อเป็นศิริมงครและขวัญกำลังใจในการทำงาน ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ อาคารไอทีสแควร์ ชั้น4 ทาวเวอร์1 สำนักงานใหญ่