WHO ARE WE?

BangkokOA ศูนย์กลางการบริการผู้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร เราคือผู้นำเข้าระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนำเข้ากล้อง CCTV ของ Wisenet แต่เพียงผู้เดียว ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถประยุกต์ระบบไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น ด้านการตลาดด้านการจัดการ ด้านการทำ CRM เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้สูงสุด

VISION & MISSION

มุ่งมั่นพัฒนาออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

WHY US?

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

TRUST

T (TOTAL) – ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การปรึกษาวางแผนระบบ ดำเนินการติดตั้งระบบ ไปจนถึงการบริการหลังการขายติดตั้ง ซ่อมบำรุง

R (REVOLUTIONARY) – วางแผนปรับระบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานสูงสุด พร้อมปรับรูปแบบการวางแผนระบบให้ทันสมัย ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

U (UNIFY) – ออกแบบประยุกต์การใช้ระบบให้ได้ประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ระบบบริหารจัดการเมือง การเฝ้าระวังเมือง ภัยธรรมชาติ ระบบขนส่ง จัดทำระบบนับคนเข้า-ออก หรือสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้ ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการวางระบบ

S (SUPPORT) – พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางระบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย และจุดบริการผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า

T (TECHNOLOGY) – เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ด้วยความร่วมมือของพาร์ทเนอร์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัย จึงทำให้เราเป็นศูนย์กลางออกแบบระบบที่ครบวงจรในระดับประเทศ