คณะผู้จัดงานของบริษัทได้จัดงานเพื่อเสริมพลังการทำงานและความคิด สร้างทัศนคติที่ดี ด้วยการเสวนา “ทิศทางธุรกิจในปีหน้า” และพูดคุยกับพนักงานแนว TED Talk โดยใช้ชื่อว่า Dej Talk เลยเอาข้อคิดของ Simon Sinek , start with WHY และตบท้ายด้วยการมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและซื่อสัตย์กับบริษัท