23 สิงหาคม 2566 ครบรอบ 34 ปี ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด

ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อลูกค้าและพันธมิตรของเรา สำหรับการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา

BOACOMS & Hanwha Vision วางแผนกลยุทธ์และรีวิวธุรกิจสำหรับไตรมาสแรก

วันที่ 5 เม.ย. 2566 Mr.Sean Lai, Senior Sales Director (Singapore Branch) และคุณภูษิต อนุชิตธนานันท์ Country Manager (Thailand) จาก Hanwha Vision ได้เข้าพบ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ (President) และ คุณกรรณิกา บุตรขวัญ (CEO) เพื่อรีวิวธุรกิจสำหรับไตรมาสแรก และวางแผนกลยุทธ์ปีนี้ร่วมกัน

Hanwha Techwin ได้รีแบรนด์ใหม่ในชื่อว่า Hanwha Vision เพื่อขยายการบริการไปยังโซลูชั่นวิชั่นต่างๆ

Hanwha Techwin ได้รีแบรนด์ใหม่ในชื่อว่า Hanwha Vision เพื่อขยายการบริการไปยังโซลูชั่นวิชั่นต่างๆ
ของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นวิชั่นระดับโลก