23 สิงหาคม 2566 ครบรอบ 34 ปี ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด

ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อลูกค้าและพันธมิตรของเรา สำหรับการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา

BOACOMS & Hanwha Vision วางแผนกลยุทธ์และรีวิวธุรกิจสำหรับไตรมาสแรก

วันที่ 5 เม.ย. 2566 Mr.Sean Lai, Senior Sales Director (Singapore Branch) และคุณภูษิต อนุชิตธนานันท์ Country Manager (Thailand) จาก Hanwha Vision ได้เข้าพบ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ (President) และ คุณกรรณิกา บุตรขวัญ (CEO) เพื่อรีวิวธุรกิจสำหรับไตรมาสแรก และวางแผนกลยุทธ์ปีนี้ร่วมกัน